Pola G 331951 - Pola-G - 6 sitzende Waggon-Reisende IV 22,35 EUR*